Skapad till Guds avbild – både den enskilda människan och dessutom familjen som Treenighetens avbild, man och kvinna och kärleken som blir en ny skapelse… och Gud vakar noga över den avbild han har investerat sin heder i.

Skapad till Guds avbild (2007)

Annonser

Här söker jag pejla de hisnande djupen i Treenigheten och förstå något av Jesu storhet, hur han genomströmmar allt och fyller himlarnas himmel men ändå är närmare oss än vårt eget hjärta…

Genom vilken allting blivit till (2005)

Treenigheten

19 januari 2008

Ibland hör man folk säga att tanken om Treenigheten inte kom till förrän på kyrkomötena, långt efter det att Bibeln var nedskriven och apostlarna hade dött. ”Ordet ’Treenighet’ nämns inte ens i Bibeln!” menar de. Men bara för att ordet inte nämns, betyder det inte att verkligheten bakom ordet inte finns där. Om man läser Bibeln med öppna ögon upptäcker man snart Treenigheten på nästan varje sida…

DOC: Treenigheten (2003)