Predikan: De vise männen

20 januari 2008

Av alla personerna runt våra julkrubbor är det de vise männen som jag kan identifiera mig med mest – inte bara pga en viss aspiration att en dag bli en vis man :-), utan för att de liksom jag växte upp långt från Guds folk och först efter ett långt sökande hittade fram till Jesusbarnet…

De vise männen (2008)

Annonser

Predikan på engelska – tre ting som den åldrige aposteln Johannes lärde sig under livet med Herren Jesus.

Three lessons from John (2007)

För domsbasunens gälla ljud
skall rummets murar falla.
All tid skall bli ett enda nu,
ty tidens ur skall stanna…

Den sista basunen (2007)

Gud söker oss, Livet söker oss… men är vi rädda för Mötet? Utgår från liknelsen om den barmhärtige muslimen.
Mötet och medmänniskan (2007)

Vad är frihet? Vad är en verkligt fri människa? Jesus vill visa vägen…

Kallad till frihet (2007)

Predikan från reformationsdagen, om Guds ord i Bibeln och hur det slår rot i våra hjärtan om vi tar emot det.
Det levande Ordet (2007)

Advents/julpredikan utifrån Trosbekännelsen om den modige Guden som vågade språnget… han har lagt sig utlämnad i våra armar, i vårt hjärta.
Född i ditt hjärta (2006)

Något av ett hjärteämne för mig… alla har vi fått olika utrustningar för att vi ska behöva varandra, och av alla de olika kristna samfunden har jag lärt mig något som berikat mitt andliga liv.
Enheten i Kristus (2006)

Vad gör vi med den kärlek som vi får förmånen att ta emot under vår tid här på jorden?

Goda kärleksförvaltare (2006)

Adventspredikan som målar upp kontrasten mellan denna världens maktbaser och hur Jesus avväpnar den genom Guds rike.

Guds rike och världens rike (2005)