Predikan: Be och ni ska få

22 november 2011

 Och en far brukar inte ha som mål att hans barn ska vara kvar i ett hjälplöst beroende hela livet. Han vill att hans barn ska växa och mogna och utvecklas, att du ska bli rotad och grundad och få kraft och styrka i din inre människa, som vi hörde i Efesierbrevet. Han vill att vi tillsammans med alla de heliga ska växa upp till att fatta det stora som han vill göra med oss människor, med andra människor, med vår värld. Han vill att vi växer upp till att tillsammans med honom ta ansvar för den här världen, för det lilla hörn av den här världen som du har fått på din lott…

Be och ni ska få

Annonser

Predikan: De vise männen

20 januari 2008

Av alla personerna runt våra julkrubbor är det de vise männen som jag kan identifiera mig med mest – inte bara pga en viss aspiration att en dag bli en vis man :-), utan för att de liksom jag växte upp långt från Guds folk och först efter ett långt sökande hittade fram till Jesusbarnet…

De vise männen (2008)

Predikan på engelska – tre ting som den åldrige aposteln Johannes lärde sig under livet med Herren Jesus.

Three lessons from John (2007)

För domsbasunens gälla ljud
skall rummets murar falla.
All tid skall bli ett enda nu,
ty tidens ur skall stanna…

Den sista basunen (2007)

Gud söker oss, Livet söker oss… men är vi rädda för Mötet? Utgår från liknelsen om den barmhärtige muslimen.
Mötet och medmänniskan (2007)

Skapad till Guds avbild – både den enskilda människan och dessutom familjen som Treenighetens avbild, man och kvinna och kärleken som blir en ny skapelse… och Gud vakar noga över den avbild han har investerat sin heder i.

Skapad till Guds avbild (2007)

Vad är frihet? Vad är en verkligt fri människa? Jesus vill visa vägen…

Kallad till frihet (2007)

Predikan på Bönsöndagen om kung Salomos livskris. Guds ord skär rakt igenom våra fromma förevändningar och möter oss mitt i hjärtat, i ärlighetens punkt: Vad vill du att jag ska ge dig?

Vad vill du att jag ska ge dig? (2007)

Inför påsken en tillbakablick på Exodusnatten, då det gällde liv och död och det enda som kunde rädda var Lammets blod… Egyptens materialistiska liv är tomhet och död, men mitt i allt detta visar Jesus en annan väg… ”Så skådar jag min grav med fröjd”.

Jesus i den judiska påsken (2007)

Predikan från reformationsdagen, om Guds ord i Bibeln och hur det slår rot i våra hjärtan om vi tar emot det.
Det levande Ordet (2007)