Uppsats: Fluency Teaching

20 januari 2008

”Learning Biblical Tongues with Modern Language Techniques”. Uppsats i språkpedagogik vid Hebrew University i Jerusalem. 13 sid.

PDF: Fluency Teaching (2004)

Annonser

När man lär sig Bibelns grundspråk är det till stor hjälp att lära sig stycken utantill och få liv i de urgamla orden genom att själv uttrycka mening med dem. Ett sätt att göra detta är att be sina böner på grekiska eller hebreiska, så som de betts i 2000 år i kloster och synagogor. Som hjälp till detta har jag sammanställt en grekisk, hebreisk och latinsk version av den böneordning som används vid middagsbönen på Församlingsfakulteten i Göteborg.

PDF: Tidegärd grekiska-hebreiska-latin (2004)

Dessutom finns här lovsångerna från Lukas 1-2 som man i Tidegärden sjunger vid Laudes (morgon), Vesper (kväll) och Completorium (natt).

PDF: Sakarias, Marias och Symeons lovsång (hebreiska, grekiska och latin) (2008)