Uppsats: Fluency Teaching

20 januari 2008

”Learning Biblical Tongues with Modern Language Techniques”. Uppsats i språkpedagogik vid Hebrew University i Jerusalem. 13 sid.

PDF: Fluency Teaching (2004)

Annonser

När man lär sig Bibelns grundspråk är det till stor hjälp att lära sig stycken utantill och få liv i de urgamla orden genom att själv uttrycka mening med dem. Ett sätt att göra detta är att be sina böner på grekiska eller hebreiska, så som de betts i 2000 år i kloster och synagogor. Som hjälp till detta har jag sammanställt en grekisk, hebreisk och latinsk version av den böneordning som används vid middagsbönen på Församlingsfakulteten i Göteborg.

PDF: Tidegärd grekiska-hebreiska-latin (2004)

Dessutom finns här lovsångerna från Lukas 1-2 som man i Tidegärden sjunger vid Laudes (morgon), Vesper (kväll) och Completorium (natt).

PDF: Sakarias, Marias och Symeons lovsång (hebreiska, grekiska och latin) (2008)

Här lägger jag upp lite material som kan vara intressant för den som vill eller har börjat lära sig hebreiska.

BOKSTAVSPROGRAMMET ALEPHBETH

Här finns programmet AlephBeth som jag snickrade ihop 2001. Det förutsätter noll förkunskaper och är upplagt som en dataspelsliknande utmaning – kan vara beroendeframkallande! Man lotsas igenom tio nivåer på väg till det fruktade slutprovet, och får lära sig både alfabetet och ett grundläggande ordförråd.

http://www.cling.gu.se/~cl8tlars/hebrew/AlephSw.html

NYBÖRJARLEKTIONER

Här är nybörjarlektioner i PDF-format för den som kan alfabetet. Dessa skrev jag inför en enkel hebreiskakurs jag höll 2004.

Shiur 1 – David, Mikal och Jonatan

Shiur 2 – Bröd till bröder Shiur 3 – Framme hos storebror

Shiur 4 – Filistéerna kommer

Shiur 5 – David och Goliat

Shiur 6 – Profeter och sånger

Böner ur Psaltaren

Julprofetior