Predikan: Be och ni ska få

22 november 2011

 Och en far brukar inte ha som mål att hans barn ska vara kvar i ett hjälplöst beroende hela livet. Han vill att hans barn ska växa och mogna och utvecklas, att du ska bli rotad och grundad och få kraft och styrka i din inre människa, som vi hörde i Efesierbrevet. Han vill att vi tillsammans med alla de heliga ska växa upp till att fatta det stora som han vill göra med oss människor, med andra människor, med vår värld. Han vill att vi växer upp till att tillsammans med honom ta ansvar för den här världen, för det lilla hörn av den här världen som du har fått på din lott…

Be och ni ska få

Annonser

Predikan på Bönsöndagen om kung Salomos livskris. Guds ord skär rakt igenom våra fromma förevändningar och möter oss mitt i hjärtat, i ärlighetens punkt: Vad vill du att jag ska ge dig?

Vad vill du att jag ska ge dig? (2007)

Förbön med Paulus

19 januari 2008

Ibland vet man inte hur man ska be för sina nära och kära och dem man har på sitt hjärta… då kan man få inspiration från Guds ord genom att se hur vår Herre och hans apostlar bad för människor. Här är en sammanställning med böner av Paulus ur hans brev:
DOC: Förbön med Paulus (2001)

När man lär sig Bibelns grundspråk är det till stor hjälp att lära sig stycken utantill och få liv i de urgamla orden genom att själv uttrycka mening med dem. Ett sätt att göra detta är att be sina böner på grekiska eller hebreiska, så som de betts i 2000 år i kloster och synagogor. Som hjälp till detta har jag sammanställt en grekisk, hebreisk och latinsk version av den böneordning som används vid middagsbönen på Församlingsfakulteten i Göteborg.

PDF: Tidegärd grekiska-hebreiska-latin (2004)

Dessutom finns här lovsångerna från Lukas 1-2 som man i Tidegärden sjunger vid Laudes (morgon), Vesper (kväll) och Completorium (natt).

PDF: Sakarias, Marias och Symeons lovsång (hebreiska, grekiska och latin) (2008)

Det finns ett citat av någon förkunnare som bränt sig fast i mig: ”Det finns många bland Guds folk som är villiga att göra allt som tron påbjuder, utom sådant som innebär självförnekelse”…

En artikel om andlig kraft genom självförnekelse, skriven inför fastetiden 2002. 4 sid.

DOC: Fasta – en väg till fasthet (2002)

Under den senaste tiden har jag kommit att fundera över en fråga där protestanter och katoliker/ortodoxa traditionellt haft olika uppfattningar. Det gäller frågan om man bör eller till och med får be för dem som gått bort från jordelivet… (3 sid)

DOC: Att be för de bortgångna (2006)

Grundkurs i det profetiska

19 januari 2008

Under 1999-2000 var jag med stundtals i en husgrupp i församlingen Vineyard Göteborg, där man är mycket öppet för den helige Ande. Vid ett tillfälle ordnades en kurs om den profetiska gåvan. Här är mina anteckningar. 13 sid.

DOC: Grundkurs i det profetiska (2000)

Bok: Prästens bönbok

19 januari 2008

En bönbok med månghundraåriga välsignelseböner från kristenhetens äldsta regioner där den syrisk-ortodoxa kyrkan har sitt ursprung. Boken är parallellt på svenska och syrianska, en vidareutveckling av det språk som vår Herre Jesus talade (arameiska). 142 sid.

PDF: Prästens bönbok (2003)

Från baksidan:

Prästens bönbok

med många böner för livets olika tillfällen
ur den Syrisk-ortodoxa kyrkans rika historia

En liten bok om rikedomen i att be med Kyrkans traditionella tideböner och hur dessa utformats i den syrisk-ortodoxa traditionen. Skriven av den syrisk-ortodoxe patriarken Aphrem I Barsoum (1887-1957). 164 sid.

PDF: Tidebönens andliga skatt (2006)

Från baksidan:

Det är vårt hopp att denna lilla bok skall tjäna som en väg där du som troende läsare med stor glädje kan vandra fram mot Gud i bön.

Vi har låtit trycka den för att du genom den skall kunna lära dig vad bön är, hur man kan be, hur man bör förhålla sig till bönen och att man genom bön i anden kan förmedla sina inre känslor till Gud…

Bok: Helig glöd

19 januari 2008

En inspirerande bok om att tjäna Gud med helig glöd, skriven av den koptisk-ortodoxa kyrkans överhuvud Shenouda III. Hans övriga böcker på engelska finns på www.copticpope.org. 88 sid.

PDF: Helig glöd (2007)

Denna bok är en del av en serie som är särskilt avsedd för dem som tjänar i Kyrkan eller håller på att utbilda sig för den heliga tjänsten.

Boken berättar om trons heliga glöd: hur den tänds i hjärtat, hur den söker sitt utlopp i den troendes liv och hur denne drivs framåt av kärlek och nöd för människors frälsning.

Den tar också upp skillnaden mellan äkta andlig glöd och oandlig hårdhet, och beskriver den sanna glödens nödvändiga förutsättningar.

Allt detta, tillsammans med många andra ämnen förknippade med livet i Guds tjänst, behandlas utifrån exempel ur Bibeln och ur helgonens liv.