Upphör…

11 februari 2008

Från och med nu flyttar jag min blogg Tro och teologi till en annan, riktigare adress:

http://troochteologi.wordpress.com

Annonser

”Biblical, archaeological and historical sources shed light upon the first known ruler of pre-Israelite Jerusalem”. Uppsats vid Hebrew University i Jerusalem. 22 sid.
PDF: The Priest-King Melchizedek (2003)

Skapad till Guds avbild – både den enskilda människan och dessutom familjen som Treenighetens avbild, man och kvinna och kärleken som blir en ny skapelse… och Gud vakar noga över den avbild han har investerat sin heder i.

Skapad till Guds avbild (2007)

Något av ett hjärteämne för mig… alla har vi fått olika utrustningar för att vi ska behöva varandra, och av alla de olika kristna samfunden har jag lärt mig något som berikat mitt andliga liv.
Enheten i Kristus (2006)

Predikan: Dopet

19 januari 2008

Ett försök att lyfta fram den rika innebörd som finns i dopets sakrament, som blivit eftersatt i frikyrklig förkunnelse.
Dopet (2006)

Adventspredikan som målar upp kontrasten mellan denna världens maktbaser och hur Jesus avväpnar den genom Guds rike.

Guds rike och världens rike (2005)

Vår Herre Jesus sade efter att han uppstått: ”Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag…” För det otränade ögat finns inte mycket uttryckligen skrivet i Moseböckerna om Jesus, men om man lär sig läsa dem typologiskt öppnar sig fascinerande perspektiv där Jesus vandrar över snart sagt varenda sida, prefigerad i berättelserna som vi känner så väl… tolkningsnycklar till dessa upptäckter, som jag fått från den amerikanske förkunnaren De Haan, ges i filen nedan.

Skuggan av Messias i Första Mosebok (2005)

Predikan: Pingsten

19 januari 2008

Ett panorama över hur pingsten i Gamla Testamentet och judisk tradition pekar fram mot Herren Jesus, den helige Ande och den kristna Kyrkan.

Pingsten i Gamla och Nya Testamentet (2005)

Här söker jag pejla de hisnande djupen i Treenigheten och förstå något av Jesu storhet, hur han genomströmmar allt och fyller himlarnas himmel men ändå är närmare oss än vårt eget hjärta…

Genom vilken allting blivit till (2005)

Predikan: Ordet blev kött

19 januari 2008

Julpredikan om Jesus som Ordet, Guds utsträckta hand som skapat världen och sargats av oss men fortfarande är öppen och väntar på oss…

Ordet blev kött (Joh 1) (2002)