”Analyzing the Qumran Isaiah Scroll in comparison with the Masoretic Text”. Uppsats med språklig analys av Jesajarullen från Dödahavsrullarna. 16 sid, illustrerad.
PDF: The Great Isaiah Scroll (2004)

Annonser

”Biblical, archaeological and historical sources shed light upon the first known ruler of pre-Israelite Jerusalem”. Uppsats vid Hebrew University i Jerusalem. 22 sid.
PDF: The Priest-King Melchizedek (2003)

Skapad till Guds avbild – både den enskilda människan och dessutom familjen som Treenighetens avbild, man och kvinna och kärleken som blir en ny skapelse… och Gud vakar noga över den avbild han har investerat sin heder i.

Skapad till Guds avbild (2007)

Predikan på Bönsöndagen om kung Salomos livskris. Guds ord skär rakt igenom våra fromma förevändningar och möter oss mitt i hjärtat, i ärlighetens punkt: Vad vill du att jag ska ge dig?

Vad vill du att jag ska ge dig? (2007)

Inför påsken en tillbakablick på Exodusnatten, då det gällde liv och död och det enda som kunde rädda var Lammets blod… Egyptens materialistiska liv är tomhet och död, men mitt i allt detta visar Jesus en annan väg… ”Så skådar jag min grav med fröjd”.

Jesus i den judiska påsken (2007)

Adventspredikan som målar upp kontrasten mellan denna världens maktbaser och hur Jesus avväpnar den genom Guds rike.

Guds rike och världens rike (2005)

Vår Herre Jesus sade efter att han uppstått: ”Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag…” För det otränade ögat finns inte mycket uttryckligen skrivet i Moseböckerna om Jesus, men om man lär sig läsa dem typologiskt öppnar sig fascinerande perspektiv där Jesus vandrar över snart sagt varenda sida, prefigerad i berättelserna som vi känner så väl… tolkningsnycklar till dessa upptäckter, som jag fått från den amerikanske förkunnaren De Haan, ges i filen nedan.

Skuggan av Messias i Första Mosebok (2005)

Predikoserie: Tio Guds Bud

19 januari 2008

Hösten 2005 fick jag möjlighet att hålla en serie på tre predikningar över Tio Guds bud. Istället för det lätt negativa ”du skall icke” lade jag fokus på den ström av godhet och välsignelse som Gud vill att vi ska leva i och som buden visar vägen till.

Tio Guds Bud I – relationen till Gud (2005)

Tio Guds Bud II – relationen till medmänniskor (2005)

Tio Guds Bud III – relationen till dig själv (2005)

Predikan: Pingsten

19 januari 2008

Ett panorama över hur pingsten i Gamla Testamentet och judisk tradition pekar fram mot Herren Jesus, den helige Ande och den kristna Kyrkan.

Pingsten i Gamla och Nya Testamentet (2005)

I begynnelsen danade Jesu händer bergskedjor och oceaner, sedan prövade de händerna på att snickra hus i Nasaret – men nu är de upptagna med sitt allra mest fascinerande projekt…

Davids son, Snickarson, Skaparson (2004)