Predikan: Be och ni ska få

22 november 2011

 Och en far brukar inte ha som mål att hans barn ska vara kvar i ett hjälplöst beroende hela livet. Han vill att hans barn ska växa och mogna och utvecklas, att du ska bli rotad och grundad och få kraft och styrka i din inre människa, som vi hörde i Efesierbrevet. Han vill att vi tillsammans med alla de heliga ska växa upp till att fatta det stora som han vill göra med oss människor, med andra människor, med vår värld. Han vill att vi växer upp till att tillsammans med honom ta ansvar för den här världen, för det lilla hörn av den här världen som du har fått på din lott…

Be och ni ska få

Annonser