Predikan: De vise männen

20 januari 2008

Av alla personerna runt våra julkrubbor är det de vise männen som jag kan identifiera mig med mest – inte bara pga en viss aspiration att en dag bli en vis man :-), utan för att de liksom jag växte upp långt från Guds folk och först efter ett långt sökande hittade fram till Jesusbarnet…

De vise männen (2008)

Annonser

Advents/julpredikan utifrån Trosbekännelsen om den modige Guden som vågade språnget… han har lagt sig utlämnad i våra armar, i vårt hjärta.
Född i ditt hjärta (2006)

Adventspredikan som målar upp kontrasten mellan denna världens maktbaser och hur Jesus avväpnar den genom Guds rike.

Guds rike och världens rike (2005)

I begynnelsen danade Jesu händer bergskedjor och oceaner, sedan prövade de händerna på att snickra hus i Nasaret – men nu är de upptagna med sitt allra mest fascinerande projekt…

Davids son, Snickarson, Skaparson (2004)

Predikan: Ordet blev kött

19 januari 2008

Julpredikan om Jesus som Ordet, Guds utsträckta hand som skapat världen och sargats av oss men fortfarande är öppen och väntar på oss…

Ordet blev kött (Joh 1) (2002)