På tal om Keith Green nedan har jag också haft förmånen att lära känna en lärjunge till Keith Green, Jacob Damkani, en messiansk-judisk troende som bodde i Keith Greens kollektiv och inspirerades under ett halvår-år.

Nu förestår Jacob ett evangelisationsarbete i Israel, Trumpet of Salvation to Israel, och jag brukar översätta hans material för den svenska stödföreningen – det finns en bok med berättelsen om en ”vanlig” judes väg till tro på sin Messias Jesus (man får också lära sig en hel del om den kristna trons judiska rötter), en CD-skiva med lovsånger parallellt på hebreiska och svenska, en DVD-film om evangelisationsarbetet i Israel och ett nyhetsbrev med förkunnelse och senaste nytt från från evangelisationen i Israel. Materialet finns på Trumpets sida (självbiografin och det övriga) och man kan få det gratis hemskickat till sig här i Sverige, enklast genom att kontakta den svenska stödföreningen på trumpsal@telia.com.

Annonser

”Biblical, archaeological and historical sources shed light upon the first known ruler of pre-Israelite Jerusalem”. Uppsats vid Hebrew University i Jerusalem. 22 sid.
PDF: The Priest-King Melchizedek (2003)