Keith Green

2 februari 2008

Keith Green

Tänkte lägga in lite länktips till något som var en stor inspiration för mig under de första åren som troende i tonåren… ja faktiskt den allra främsta förebilden: Keith Green, radikal kristen musiker och förkunnare som var en del av 70-talets Jesusrörelse i USA. Efter att han och hans fru Melody, båda judiska ungdomar i Kalifornien, upptäckte frälsningen i Jesus gick de ut 100% på denna väg och kallade människor till helöverlåtelse åt Gud genom sin musik, de öppnade sitt hem för hemlösa och narkomaner vilket till slut blev en kristen kommunitet, Last Days Ministries, med mer än hundra lärjungar i flera hus. Han berörde miljontals människor innan han tragiskt rycktes bort 1982 i en flygkrasch, endast 28 år gammal.

Här är en länk till några av hans sånger:
http://www.lastdaysministries.org/keith/music.html

Här finns ett antal artiklar – utmanande, omskakande, inspirerande – från LDM om olika ämnen i det kristna livet:
http://www.lastdaysministries.org/articles/articleindex.html

Annonser

Vår Herre Jesus sade efter att han uppstått: ”Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag…” För det otränade ögat finns inte mycket uttryckligen skrivet i Moseböckerna om Jesus, men om man lär sig läsa dem typologiskt öppnar sig fascinerande perspektiv där Jesus vandrar över snart sagt varenda sida, prefigerad i berättelserna som vi känner så väl… tolkningsnycklar till dessa upptäckter, som jag fått från den amerikanske förkunnaren De Haan, ges i filen nedan.

Skuggan av Messias i Första Mosebok (2005)

Förbön med Paulus

19 januari 2008

Ibland vet man inte hur man ska be för sina nära och kära och dem man har på sitt hjärta… då kan man få inspiration från Guds ord genom att se hur vår Herre och hans apostlar bad för människor. Här är en sammanställning med böner av Paulus ur hans brev:
DOC: Förbön med Paulus (2001)

Artikel: Korsets princip

19 januari 2008

Guds väg framför andra i våra liv, korsets princip, innebär liv efter död men också död före liv. I denna artikel illustreras korsets princip i fyra gudsmäns liv: Abraham, Josef, David och vår Herre Jesus själv. 3 sid.DOC: Korsets princip (2003)

Artikel: Guds eviga plan

19 januari 2008

Ett hisnande panorama över frälsningshistorien från skapelse till fullkomning, uppdelat i två parallella linjer utifrån motsatspar: jord och himmel, människor och änglar, kärlek och makt, Lammet och Lejonet, Frälsare och Herre…

Mina anteckningar från ett bibelstudium med en amerikansk teol dr. Scott från Wycliffe Bibelöversättare. 2 sid.

DOC: Guds eviga plan (1998)

Det finns ett citat av någon förkunnare som bränt sig fast i mig: ”Det finns många bland Guds folk som är villiga att göra allt som tron påbjuder, utom sådant som innebär självförnekelse”…

En artikel om andlig kraft genom självförnekelse, skriven inför fastetiden 2002. 4 sid.

DOC: Fasta – en väg till fasthet (2002)

Under den senaste tiden har jag kommit att fundera över en fråga där protestanter och katoliker/ortodoxa traditionellt haft olika uppfattningar. Det gäller frågan om man bör eller till och med får be för dem som gått bort från jordelivet… (3 sid)

DOC: Att be för de bortgångna (2006)

Grundkurs i det profetiska

19 januari 2008

Under 1999-2000 var jag med stundtals i en husgrupp i församlingen Vineyard Göteborg, där man är mycket öppet för den helige Ande. Vid ett tillfälle ordnades en kurs om den profetiska gåvan. Här är mina anteckningar. 13 sid.

DOC: Grundkurs i det profetiska (2000)

Vad innebär det att vara man? Beror på vem man frågar. Ligger manlighet i styrka, framgång och aggressivitet, eller i öm och beskyddande mjukhet? Att basera sin verklighetsuppfattning i de senaste idéerna är inte lika tryggt som att grunda den i Skaparens instruktionsmanual, Bibeln.

I boken The Masculine Journey utgår bibelläraren Robert Hicks från sex hebreiska ord för ”man” och målar upp den utveckling vi går igenom under livet… här följer min sammanfattning av denna i mitt tycke högintressanta bok. 4 sid.

DOC: Sex sidor av biblisk manlighet (2003)

Treenigheten

19 januari 2008

Ibland hör man folk säga att tanken om Treenigheten inte kom till förrän på kyrkomötena, långt efter det att Bibeln var nedskriven och apostlarna hade dött. ”Ordet ’Treenighet’ nämns inte ens i Bibeln!” menar de. Men bara för att ordet inte nämns, betyder det inte att verkligheten bakom ordet inte finns där. Om man läser Bibeln med öppna ögon upptäcker man snart Treenigheten på nästan varje sida…

DOC: Treenigheten (2003)