”Analyzing the Qumran Isaiah Scroll in comparison with the Masoretic Text”. Uppsats med språklig analys av Jesajarullen från Dödahavsrullarna. 16 sid, illustrerad.
PDF: The Great Isaiah Scroll (2004)

Annonser

Uppsats: Fluency Teaching

20 januari 2008

”Learning Biblical Tongues with Modern Language Techniques”. Uppsats i språkpedagogik vid Hebrew University i Jerusalem. 13 sid.

PDF: Fluency Teaching (2004)

”Biblical, archaeological and historical sources shed light upon the first known ruler of pre-Israelite Jerusalem”. Uppsats vid Hebrew University i Jerusalem. 22 sid.
PDF: The Priest-King Melchizedek (2003)

Teodicéproblemet

19 januari 2008

Med nostalgi lägger jag också upp mitt specialarbete från gymnasiet, min första ”teologiska avhandling” från tonåren… men även om tonen är trosviss och tvärsäker har inte sanningen förändrats sedan 1998.

PDF: Teodicéproblemet (1998)

Ungdomlig och trosviss analys av svenskheten som präglar våra personligheter, med försök till utvärdering utifrån Bibeln på vilka sätt svenskheten hjälper eller hindrar oss på vår väg till Kristuslikhet. 17 sid.

PDF: Svenskarnas mentalitet i ljuset av Guds ord (1999)

Modernt och postmodernt

19 januari 2008

Essä om hur postmodernismen slagit igenom i vår tids teologiska tänkande, på gott och ont. Tidens strömningar och vårt tänkande om Gud analyseras. 8 sid.

DOC: Modernt och postmodernt (2006)

Påsken, som är den centrala frälsningshögtiden i både judendom och kristendom, handlade under Bibelns tid om påskalammet som offrades för att folket skulle få leva. Men när kristendomen tog monopol på påskalammet genom att förkunna Jesus Kristus som påskalammets profetiska uppfyllelse, omformade judendomen sitt påskfirande för att tona ner det nu besvärliga påskoffret.

Hur uppstod det bibliska påskfirandet? Hur firades påsken i templet på Jesu tid? Hur gjorde rabbinerna om påsken efter templets fall och kristendomens framväxt? Examensuppsats för teol kand (BA), 39 sid.

PDF: Från påskalamm till matsabröd (2008)

Fader vår, andra delen

19 januari 2008

Interpretation med tankar och utläggningar om den andra halvan av bönen Fader vår. 13 sid.

PDF: Fader vår, andra delen (2005)

Fornkristen gudstjänst

19 januari 2008

Uppsats om gudstjänstens utveckling från nytestamentlig tid till 200-tal. Hur firade de första kristna sin gudstjänst? Vad betyder det för hur vi ska fira gudstjänst idag? 19 sid, illustrerad.

PDF: Fornkristen gudstjänst (2003)