Bok: Prästens bönbok

19 januari 2008

En bönbok med månghundraåriga välsignelseböner från kristenhetens äldsta regioner där den syrisk-ortodoxa kyrkan har sitt ursprung. Boken är parallellt på svenska och syrianska, en vidareutveckling av det språk som vår Herre Jesus talade (arameiska). 142 sid.

PDF: Prästens bönbok (2003)

Från baksidan:

Prästens bönbok

med många böner för livets olika tillfällen
ur den Syrisk-ortodoxa kyrkans rika historia

Annonser

En liten bok om rikedomen i att be med Kyrkans traditionella tideböner och hur dessa utformats i den syrisk-ortodoxa traditionen. Skriven av den syrisk-ortodoxe patriarken Aphrem I Barsoum (1887-1957). 164 sid.

PDF: Tidebönens andliga skatt (2006)

Från baksidan:

Det är vårt hopp att denna lilla bok skall tjäna som en väg där du som troende läsare med stor glädje kan vandra fram mot Gud i bön.

Vi har låtit trycka den för att du genom den skall kunna lära dig vad bön är, hur man kan be, hur man bör förhålla sig till bönen och att man genom bön i anden kan förmedla sina inre känslor till Gud…

En koncentrerad traktat med Bibelns ord om ämnen ur livet från A till Ö – från Arbete och Avundsjuka till Ödmjukhet och Önskningar. Framtagen i samarbete med min käre broder Jakob Yalgin. 32 sid, illustrerad.

PDF: Vad säger Bibeln? (2005)

Bok: Vänd om till Gud

19 januari 2008

En bok med vägledning till omvändelse från synd och till Gud, skriven av den koptisk-ortodoxa kyrkans överhuvud Shenouda III. Hans övriga böcker på engelska finns på www.copticpope.org. 104 sid.

PDF: Vänd om till Gud (2006)

Från baksidan:

Det farligaste med synden är att den innebär separation från Gud, att bli skild från honom i sitt hjärta och i sin kärlek, i sin vilja och i sin verksamhet. Den innebär att bli skild från honom på jorden och i himlen.

Hur uppkom denna klyfta mellan Gud och människan? Vad innebär det att vända om till Gud? Hur gör man för att komma tillbaka? Hur central är bönen när man vänder om till Gud? Vilken roll spelar motgångar, och vad innebär det att gå bort från Guds nåd? Hur viktigt är det med försoning med Gud, och hur går det till?

Denna bok kommer att ta upp och besvara alla dessa frågor.

En inspirerande bok om att leva tillsammans med den helige Ande, skriven av den koptisk-ortodoxa kyrkans överhuvud Shenouda III. Hans övriga böcker på engelska finns på www.copticpope.org. 130 sid.

PDF: Den helige Ande och hans verk i oss (2007)

Från baksidan:

Detta är en bok om den helige Ande.

Den berättar om hur den helige Ande har verkat i Gamla Testamentet, i Nya Testamentet och i den apostoliska kyrkan. Den talar ingående om hur den helige Ande verkar i oss och samverkar med oss.

Det finns ett helt kapitel om den helige Ande som kraftens Ande och Gåvogivaren. Du kan läsa om den helige Andes eld och den andliga glöd som han skapar i hjärtat och viljan.

Och inte nog med att den helige Ande samverkar med oss, du får också läsa om hur vi kan umgås
med honom.

Du får lära dig hur vi gensvarar på hans verk i oss och ser till att inte släcka den glöd som han tänder inom oss.

Dessutom finns ett inledande kapitel om teologin kring den helige Ande, ett kapitel om symboler för den helige Ande i Gamla och Nya Testamentet samt ett kapitel om den heliga smörjelseoljan.

Må Guds Ande verka i dig och genom dig!

Bok: Helig glöd

19 januari 2008

En inspirerande bok om att tjäna Gud med helig glöd, skriven av den koptisk-ortodoxa kyrkans överhuvud Shenouda III. Hans övriga böcker på engelska finns på www.copticpope.org. 88 sid.

PDF: Helig glöd (2007)

Denna bok är en del av en serie som är särskilt avsedd för dem som tjänar i Kyrkan eller håller på att utbilda sig för den heliga tjänsten.

Boken berättar om trons heliga glöd: hur den tänds i hjärtat, hur den söker sitt utlopp i den troendes liv och hur denne drivs framåt av kärlek och nöd för människors frälsning.

Den tar också upp skillnaden mellan äkta andlig glöd och oandlig hårdhet, och beskriver den sanna glödens nödvändiga förutsättningar.

Allt detta, tillsammans med många andra ämnen förknippade med livet i Guds tjänst, behandlas utifrån exempel ur Bibeln och ur helgonens liv.