Grundkurs i det profetiska

19 januari 2008

Under 1999-2000 var jag med stundtals i en husgrupp i församlingen Vineyard Göteborg, där man är mycket öppet för den helige Ande. Vid ett tillfälle ordnades en kurs om den profetiska gåvan. Här är mina anteckningar. 13 sid.

DOC: Grundkurs i det profetiska (2000)

Annonser

En inspirerande bok om att leva tillsammans med den helige Ande, skriven av den koptisk-ortodoxa kyrkans överhuvud Shenouda III. Hans övriga böcker på engelska finns på www.copticpope.org. 130 sid.

PDF: Den helige Ande och hans verk i oss (2007)

Från baksidan:

Detta är en bok om den helige Ande.

Den berättar om hur den helige Ande har verkat i Gamla Testamentet, i Nya Testamentet och i den apostoliska kyrkan. Den talar ingående om hur den helige Ande verkar i oss och samverkar med oss.

Det finns ett helt kapitel om den helige Ande som kraftens Ande och Gåvogivaren. Du kan läsa om den helige Andes eld och den andliga glöd som han skapar i hjärtat och viljan.

Och inte nog med att den helige Ande samverkar med oss, du får också läsa om hur vi kan umgås
med honom.

Du får lära dig hur vi gensvarar på hans verk i oss och ser till att inte släcka den glöd som han tänder inom oss.

Dessutom finns ett inledande kapitel om teologin kring den helige Ande, ett kapitel om symboler för den helige Ande i Gamla och Nya Testamentet samt ett kapitel om den heliga smörjelseoljan.

Må Guds Ande verka i dig och genom dig!