”Analyzing the Qumran Isaiah Scroll in comparison with the Masoretic Text”. Uppsats med språklig analys av Jesajarullen från Dödahavsrullarna. 16 sid, illustrerad.
PDF: The Great Isaiah Scroll (2004)

Annonser

”Biblical, archaeological and historical sources shed light upon the first known ruler of pre-Israelite Jerusalem”. Uppsats vid Hebrew University i Jerusalem. 22 sid.
PDF: The Priest-King Melchizedek (2003)

Predikan: De vise männen

20 januari 2008

Av alla personerna runt våra julkrubbor är det de vise männen som jag kan identifiera mig med mest – inte bara pga en viss aspiration att en dag bli en vis man :-), utan för att de liksom jag växte upp långt från Guds folk och först efter ett långt sökande hittade fram till Jesusbarnet…

De vise männen (2008)

Predikan på engelska – tre ting som den åldrige aposteln Johannes lärde sig under livet med Herren Jesus.

Three lessons from John (2007)

För domsbasunens gälla ljud
skall rummets murar falla.
All tid skall bli ett enda nu,
ty tidens ur skall stanna…

Den sista basunen (2007)

Gud söker oss, Livet söker oss… men är vi rädda för Mötet? Utgår från liknelsen om den barmhärtige muslimen.
Mötet och medmänniskan (2007)

Skapad till Guds avbild – både den enskilda människan och dessutom familjen som Treenighetens avbild, man och kvinna och kärleken som blir en ny skapelse… och Gud vakar noga över den avbild han har investerat sin heder i.

Skapad till Guds avbild (2007)

Vad är frihet? Vad är en verkligt fri människa? Jesus vill visa vägen…

Kallad till frihet (2007)

Predikan på Bönsöndagen om kung Salomos livskris. Guds ord skär rakt igenom våra fromma förevändningar och möter oss mitt i hjärtat, i ärlighetens punkt: Vad vill du att jag ska ge dig?

Vad vill du att jag ska ge dig? (2007)

Inför påsken en tillbakablick på Exodusnatten, då det gällde liv och död och det enda som kunde rädda var Lammets blod… Egyptens materialistiska liv är tomhet och död, men mitt i allt detta visar Jesus en annan väg… ”Så skådar jag min grav med fröjd”.

Jesus i den judiska påsken (2007)